Massimo Lodolo

Tomorowo Taguchi

 
Tabù - Gohatto
Titolo originale:Gohatto
Anno:1999
Personaggio:Samurai Tojiro Yuzawa
Regia di:Nagisa Ôshima

goback1