Massimo Lodolo

Yutaka Matsushige

 
Outrage beyond
Titolo originale:Autoreiji: Biyondo
Anno:2012
Personaggio:Det. Shigeta
Regia di:Takeshi Kitano

goback1